top of page

Bireysel Kuantum Yaşam Koçluğu; Yaşamındaki iş, ilişkiler  vb. konularda  sürekli aynı kısırdöngüleri yaşayan, bunlar neden hep benim başıma geliyor dedirtecek kadar kendini bu döngüler karşısında çaresiz, yalnız, sıkışmış hisseden ve yaşama dair anlam arayışı artan danışanlarımıza yönelik yapılan, kişiyi tüm bu döngü zincirlerinden sıyırıp arzu ettiği yaşamı idame etmesini sağlayacak  bütünsel bir koçluk programıdır.

İLİŞKİ KOÇLUĞU

Düşüncelerimiz ve kök inançlarımız neyse hayatımız ona göre şekillenir. İlişkilerde sık sık tekrar eden olumsuz döngüler ; ilişkiler hakkında farkında  olmadığımız negatif içerikli düşünce ve  inanç  kalıplarından  kaynaklanır. Bu kalıpların yarattığı ilişki döngülerinden bazıları ;

-Hep aynı kişilik, karakter, davranışlara sahip adam ve kadınlarla  karşılaşmak  ve  ilişki yaşamak,

-Hemen her ilişkide aldatılmak,

-Sebepsiz yere terkedilmek, terkedilme korkusu yaşamak,

-İlişkiyi kaybetmemek adına aşırı verici tutum sergilemek,  

-Evli ya da ilişkisi olan kişilerle ilişki yaşamak ...

 İlişki Koçluğu; Bu ve buna benzer kalıpları tesbit edip dönüştürmeyi, böylelikle aynı olumsuz döngülerin yaşanmamasını  hedefler.

İlişki Koçluğu
Kariyer Koçluğu

KARİYER  KOÇLUĞU

Bireylerin iş yaşamında elde ettikleri başarısız sonuçların değiştirilmesinin en kesin yolu, bu başarısız sonuçları oluşturan “negatif çekirdek strateji”lerinin saptanması ve pozitife dönüştürülmesinden geçer.

Kariyer Koçluğu ile  ;

 

-Bireylerin, hayal ettikleri, hedefledikleri ve aynı zamanda       severek yapacakları iş ve meslekleri yapmaları,

-Mevcut işlerinde terfi etmeleri,

-İş yaşamında sürekli yaşanan başarısızlıkların sebeplerinin tesbit  edilmesi  ve  bunların  ortadan kaldırılması, 

-İşyerinde yaşanan iletişim sorunlarının yönetilebilmesi hedeflenir ve bu konularda bireylere rehberlik edilir.

Öğrenci Koçluğu

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

  Öğrencilere ve sınava girecek bireylere yönelik koçluk programdır.

   Öğrenci koçluğu  ile ;

-Ders çalışamayan öğrencilerde iç motivasyon ve sorumluluk bilincinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamanın yanısıra, öğrencilere derslerini zamanında yapma ve sınavlarına  zamanında hazırlanma becerisini kazandırmak,

-Sınavlarda başarısız olma kaygısının nedenlerini tesbit etmek ve çözümlemek,

-Hedefteki okul/üniversitenin kazanılmasına rehberlik etmek,

-Kişinin zeka türüne uygun ders çalışma ve sınavlara hazırlanma stratejilerini tesbit etmek ve uygulanmasını sağlamak,

-Ebeveynlerle yaşanan çatışmaların sebeplerinin tesbit edilmesi ve çözümlenmesi gibi konularda rehberlik edilir.

bottom of page