top of page

Kuantum Dönüşüm

ve

Gelişim Merkezi

Bireylerin elde ettikleri başarısız sonuçların değiştirilmesinin en kesin yolu, bu başarısız sonuçları oluşturan “negatif çekirdek strateji”lerinin saptanması ve pozitife dönüştürülmesinden geçer.

Hakkımda

11 yaşında okuduğum bir psikoloji kitabı hayatımın dönüm anlarından biriydi. İşte o an, insanları derinden incelemeye; görünenin ötesinde görünmeyenin daha önemli ve anlamlı olduğuna karar verdim. İnsanların iç dünyalarını anlamaya, algılamaya çalışmak hayatımın önemli bir parçası haline geldi.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Ekonomist olarak mezun olduktan sonra Türkiye’de markalaşmış bazı şirketlerde Genel Koordinatörlük ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü yaptım. İnsanlarla çok farklı ve derin düzeyde iletişim kurduğumun hep farkındaydım. Bir gün işimde artık mutlu olmadığımı farkettim. Yani “puzzle’ın içinde doğru yerde olmadığımı”!

İçimdeki bu potansiyeli aktive etmek ve profesyonel anlamda kullanmak için kişisel gelişim (YAŞAM KOÇLUĞU, NLP, REGRESYON, AİLE DİZİLİMİ, ACCESS BARS, REIKI, EKİMİNEZİ) ve psikoloji alanında tanınmış isimlerden eğitimler aldım. Bununla birlikte İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ'nde KLİNİK PSİKOLOJİ MASTER eğitimimi tamamladım.  

İşe önce kendi hayatımı değiştirip dönüştürerek başladım.  Çünkü kendi bilincimi değiştirmeden ve farkındalığımı arttırmadan hiçkimseye faydalı olamayacağımın bilincindeydim. Geçmişteki korku, kaygı, öfke, güvensizlik, maddi - manevi bağımlılık gibi varlığımı ruhsal  boyutta tehdit eden ve yaşamdan keyif almamı engelleyen birçok negatif duygu, düşünce ve inanç kalıplarımı dönüştürdüm.

2008 yılından bu yana Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bize ulaşan danışanlarımızla birlikte çalışmalarıma devam etmekteyim.

Hakkımda
KDY

Kuantum Düşünce Yöntemi

"FARKINDALIK YOLCULUĞUNDA KENDİNİZİ VE MUCİZELERİ KEŞFEDİN"

Kuantum düşünce ; farklı ve üst boyutlu bir düşünme şeklidir. Sıradan düşünce modelleri daha çok korku, kuruntu, endişe vs. barındırırken; Kuantum Düşünce daha derin düzeyde ve atomaltı boyutta etkili olabilen yaratıcı bir düşünme şeklidir.

Kuantum Düşünce; bireysel bilincin ötesine geçmenizi,  evrensel bilinçle işbirliği yapmanızı ve böylelikle bireysel olmaktan çıkıp bütünün enerjisine ulaşmanızı sağlar.

Kuantum düzeyinde yapılan teknik çalışmalardan sonra kişilerde;

  • Kendisinin ve yaşadıklarının farkında olma

  • Egosal bakış açısından sıyrılıp “öz”ün bakış açısıyla kişi, durum ve olaylara bakma

  • İnsanları göründükleri gibi yüzeysel değil,göründüğünün ötesinde yargılamadan,anlayarak değerlendirme

  • Dışsal sebeplere bağlı olmayan ve giderek artan içsel dinginlik,mutluluk,huzur ve kendinden memnun olma hali

  • “An”da olabilme becerisine sahip olma ve koşullara uyum gösterebilme

  • Gerçeğin kolaylıkla kavranması ve olaylar arasında bağlantı kurabilme yeteneğinin artması gibi özellikler belirginleşmeye başlar.

Bunların akabinde kişilerde;

  • Kendisiyle ve tüm çevresiyle barışık,pozitif,mutlu olma hali

  • Kuruntu,vesvese,korku ve endişelerin giderek azalması

  • İç çatışma, hesaplaşma vs. yerine giderek artan içsel memnuniyet

  • Kısacası hayatının efendisi olma gibi bireylerin hayatını pozitif yönde ve de kökten değiştiren bir duruma geçme hali hasıl olur.

İletişim
bottom of page